Máy đục bê tông BOSCH,MAKITA

Giá : Liên hệ

Máy Đục Bê Tông Bosch GSH 27

Giá : Liên hệ

Máy Đục Bê Tông Bosch GSH 5X

Giá : Liên hệ

Máy Đục Bê Tông Bosch GSH 11E

Giá : Liên hệ

Máy Đục Bê Tông Bosch GSH 16-30

Giá : Liên hệ

Máy đục bê tông HITACHI PH65A 1240W

Giá : Liên hệ

Máy khoan đục bê tông BOSCH GSH 11E 1500W

Giá : Liên hệ

Máy đục bê tông MAKITA HM1201 1130W

Giá : Liên hệ

Máy đục phá bê tông BOSCH GSH16-30 1750W